ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում շարունակվում են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումները

Մայիսի 31-ից հուլիսի 12-ը ժամանակահատվածում  «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն»

Տեսնել ավելին ...

ԵՄ-ն աջակցում է Հայաստանին համաձայնեցնելու երկրի օրենսդրությունը ԵՄ կլիմայական օրենսդրությանը եվ զարգացնելու Փարիզյան համաձայնագրով սահմանված թափանցիկ հաշվետվողականության կարողությունները

Հայաստանի կլիմայական օրակարգի իրագործման համար «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ԵՄ-ՄԱԶԾ ծրագիրը դիտարկում է մի շարք ուղղություններ, այդ թվում` էներգետիկայի, շրջակա միջավայրի, վերականգնվող աղբյուրնե

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում Էներգետիկ կառավարման համակարգի և էներգետիկ կառավարչի ինստիտուտի ներդրման ուղեցույց

Ուղեցույցի հիմնական նպատակն է՝ աջակցել Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին կարևորելու և կազմակերպելու էներգասպառման կառավարումը համայնքային սեփականություն հանդիսացող և համայնքի կողմից կառավարվող
Տեսնել ավելին ...

Տեխնիկական hաշվետվություն - Հողօգտագործման, հողօգտագործման փոփոխության և անտառային տնտեսության ոլորտի ներուժի գնահատումը Հայաստանում կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմման նպատակների իրագործման առումով

 Տեխնիկական հաշվետովության  նպատակն է բացահայտել ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման և դրանց հեռացմանը նպաստելու տեխնիկական հնարավորությունները, ներկայացնել առաջարկներ երկրում հողօգ
Տեսնել ավելին ...