ԱԿՀ ներկայացվող պահանջների քննարկում

«Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցը ՄԱԿ ԿՓՇԿ» ծրագրի շրջանակում 2022-ի հունվարի 27-ին կայացավ «Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշտվետվություններին ներկայացվող պահանջ

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում ներկայացվել է Հայաստանում մարզային հարմարվողականության ծրագրերի մշակման գործընթացը՝ Տավուշի և Շիրակի օրինակով

Հունվարի 21-ին «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ «Մարզային հարմարվողականության ծրագրերի մշակման գործընթաց. արդյունքներ

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում մշակվել է ՀՀ տուրիզմի ոլորտի հարմարվողականության ծրագիրը

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ-ի կողմից մշակվում է ՀՀ տուրիզմի ոլորտի հարմարվողականության ծրագիրը, ո

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում մշակվել են Տավուշի և Շիրակի մարզերի հարմարվողականության ծրագրերը

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Շիրակի և Տավուշի մարզերում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականությանն առընչվող հար

Տեսնել ավելին ...