Դոնոր կազմակերպությունների ներկայա­ցուցիչներին ներկայացվեցին Փարիզյան համաձայնագրի ներքո երկրի պարտավորությունների և ԱՍԳ գործընկերության պլանի իրագործմանը միտված քննարկումների միջանկյալ արդյունքները

Հոկտեմբերի 14-ին «Մասնավոր հատվածի դերը Հայաստանի Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների (ԱՍԳ) գործընկերության պլանի իրականացման գործում» թեմայով սեմինարների շարքի արդյունք

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի հարմրավողականության ազգային ծրագիրը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ քարտուղարություն

Փարիզյան Համաձայնագրի 7-րդ Հոդվածի 11-րդ պարբերության համաձայն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Հայաստանի՝ հարմարվողականության առաջին ազգային ծրագիրը պաշտոնապես ներկայացրել է ՄԱԿ-ի «

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում մշակվել է ջրային ոլորտի հարմարվողականության պլան

Ջրային ոլորտը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ամենախոցելի ոլորտներից է:  Կլիմայի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի ջրի շրջապտույտի վրա՝ արդյունքում փոփոխվում է տեղումների պարբերականությունը,

Տեսնել ավելին ...

Զարգացող երկրների հաշվետվողականության պահանջները Փարիզի համաձայնագրի Թափանցիկության ընդլայնված շրջանակի ներքո

Հրապարակումն ուղղված է զարգացող երկրների քաղաքականություն մշակողներին, կլիմայի հարցերով բանակցողներին և Չափումների, հաշվետվողականության ու հավաստագրման (ՉՀՀ) մասնագետներին: Այն կենտրոնանում է զարգա

Տեսնել ավելին ...