"Կատերպիլլար" ընկերության էլեկտրաէներգետիկ և կոգեներացիոն արտադրանքի ներկայացում 2006-03-22

Հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ ՀՀ բնապահպանության նախարարության դահլիճում, նպատակ ուներ տալ ընդհանուր տեղեկատվություն "Կատերպիլլար" ընկերության մասին

Համապատասխան նկարներ

Տեսնել ավելին ...

4ԱՀ և 2ԵԱԶ Ծրագրի մեկնարկային սեմինար

“ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի  երկրորդ զեկույցի պատրաստում” ՄԱԶԾ/ԳԷՖ ծրագրի մեկնարկային սեմինարը տեղի է ունեցել 2016թ. հոկտեմբերի 2

Տեսնել ավելին ...

Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն

Հայաստանում 12 քաղաքները ապահովում են ազգային ՀՆԱ-ի 90-ը: Դրանց մրցունակությունն ու գրավչությունը էական է երկրի կայուն տնտեսական զարգացման համար: Համենայն դեպս քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքային

Տեսնել ավելին ...

Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում

Երկրներին` ռիսկերի կառավարման կարողությունների զարգացման, շահառուներին` կլիմայի աճող ռիսկերից բխող մարտահրավերներին դիմակայելու համապատասխան որոշումներին օժանդակող տեղեկատվության և  գործիքների տրամադր

Տեսնել ավելին ...