Տաքուկ և լուսավոր սենյակներ, ավելի քիչ ծավալով արտանետված ջերմոցային գազեր. բարի գալուստ Երևանի N 160 մանկապարտեզ

Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի N 160 մանկապարտեզն այժմ լիովին վերանորոգված է ու պատրաստ ողջունելու մանուկներին՝ ավելի բարեկեցիկ պայմաններում: Էներգաարդյունավետ հիմնանորոգումից հետո մանկապարտեզը վերաբացվե

Տեսնել ավելին ...

Եվրոպական ներդրումային բանկի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև ստորագրվեց Էներգաարդյունավետությանն ապահովման ֆինանսական համաձայնագիր

2017թ. դեկտեմբերի 1-ին Եվրոպական ներդրումային բանկի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև ստորագրվեց Էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների ֆինանսական համաձայնագիր:

Համաձայնագրի շրջանակում նախա

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնական նպատակն է էներգաարդյունավետության (ԷԱ) ազգային համակարգերի ներդրման հզորացման միջոցով նվազեցնել ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումները Եվրասիական տնտեսական միության (

Տեսնել ավելին ...

«Արհեստական և բնական լուսավորում» ՀՀՇՆ 22-03-2017

«Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերում սահ­ման­վում են պարտադիր պահանջներ տարբեր նշանակության շենքերի և շինու­թյուն­ների, շենքերից դուրս աշխատանքնե

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 2013թ և 2014թ. հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն

ՀՀ ՋԳԱԿ հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի ֆինանսա

Տեսնել ավելին ...