Մասնակցություն Ռուսաստանյան էներգետիկ Շաբաթի 2018 աշխատանքներին

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ տարածաշրջանային ծրագիրն ակտիվորեն մասնակցել է Ռուսաստանյան էներգետիկ Շաբաթի 2018 միջազգային ամենամյան համաժողովի աշխատանքներին:

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ տարածաշրջանային ծրագիրը կազմակերպեց կլոր սեղան

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի և Լիբանանի միջև կայացավ փորձի փոխանակում

Հայաստանի և Լիբանանի միջև Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման (ՉՀՀ)  և թափանցիկության մասով կայացած փորձի փոխանակումը տեղի է ունեցել ս.թ. սեպտեմբերի 13-14 Բեյրութում, Լիբանան: Միջոցառո

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգավիճակի տեխնիկական հետազննության ամփոփ հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգա­վիճակի տեխնիկական հետազննության արդյունքները: Հետազննությունն անց է կացվել

Տեսնել ավելին ...

Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատում

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատման հիմնա

Տեսնել ավելին ...