Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (5)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (3)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (8)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (29)
Անտառների Հարմարվողականություն (7)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (16)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (32)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (4)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (13)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (40)