Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (24)
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (1)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (1)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (40)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (28)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (13)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (16)
Անտառների Հարմարվողականություն (7)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (4)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (1)