Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (1)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (26)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (1)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (2)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (28)
Անտառների Հարմարվողականություն (7)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (16)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (4)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (13)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (40)