18 նոյեմբերի 2020

Հայաստանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի խոցելիության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գնահատման սույն զեկույցը պատրաստվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի (CARD) խորհրդատուների կողմից: