23 մայիսի 2022

Մայիսի 20-22-ին «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ «Կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական գնահատման մոտեցումները» խորագրով սեմինարը: Միջոցառումը նախատեսված էր թիրախային ոլորտների նախարարությունների, ինչպես նաև գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչների համար և միտված էր ներկայացնել ու շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկել կլիմայական ռիսկերի և հարմարվողական­ության նախագծերի տնտեսական և ֆինանսական գնահատման մոտեցումներն ու մեթոդները։

Եռօրյա սեմինարի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ստացան ծանոթանալ Հայաստանում կլիմայի փոփոխության միտումներին, կանխատեսումներին, առկա և հնարավոր կլիմայական և կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված ռիսկերին ու խոցելիություններին, հարմարվողականության ազգային ծրագրի հիմնական դրույթներին և իրականացումն ապահովող միջոցառումներին, գնահատման կիրառվող մեթոդներին, Ֆիզիկական կլիմայական ռիսկի գնահատման,   արդյունքների վերլուծության և կլիմայական տեղեկատվությունը հաշվի առնող պետական ներդրումների պլանավորման մեթոդներին և մոտեցումներին, կլիմա-տնտեսություն մոդելներին, ինչպես նաև գործնական առաջադրանքների ու քննարկումների միջոցով կարողացան ծանոթանալ նաև ստացված գիտելիքների կիրառական հնարավորություններին:

Սեմինարին մասնակցեց Շրջակա միջավայրի, Էկոնոմիկայի, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, Արտակարգ իրավիճակների, Ֆինանսների, Առողջապահության նախարարությունների, Հայաստանում Ամերիկյան Համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, ՀՀ ԱԻ նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և ՄԱԶԾ 39 ներկայացուցիչ:

 

 

Միջոցառման օրակարգ՝ որոշում կայացնողներ

Միջոցառման օրակարգ՝ գիտական համայնք, ԲՈՒՀ-եր

Ներկայացված նյութերը

Հունիս 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագրի հաղորդակցման ռազմավարություն» դասընթաց-աշխատաժողովը Կարդալ ավելին
Հունիս 2022 Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրվա առթիվ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում դպրոցականների համար Կարդալ ավելին
Մայիս 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում ներկայացվել և քննարկվել են կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական գնահատման մոտեցումներն ու մեթոդները Կարդալ ավելին
Մայիս 2022 Գիտելիքի և փորձի փոխանակումը կխթանի «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման (ՉՀՀ) համակարգի մշակման հաջորդ փուլը Կարդալ ավելին
Մայիս 2022 «Կլիմայի փոփոխության թափանցիկության շրջանակը.ներածական դասընթաց». երկօրյա աշխատաժողով Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական խորհուրդի և դրա աշխատանքային խմբերի անդամների մասնակցությամբ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (61)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (35)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (2)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (4)