19 օգոստոսի 2021

Հրապարակումն ուղղված է զարգացող երկրների քաղաքականություն մշակողներին, կլիմայի հարցերով բանակցողներին և Չափումների, հաշվետվողականության ու հավաստագրման (ՉՀՀ) մասնագետներին: Այն կենտրոնանում է զարգացող երկրների հաշվետվայնության պահանջների վրա և նպատակ ունի այդ երկրներին տեղեկացնել, թե ինչպես նախապատրաստվել Փարիզյան համաձայնագրի թափանցիկության ընդլայնված շրջանակի (ԹԸՇ) Ձևաչափեր, ընթացակարգեր և ուղեցույցներում (ՁԸՈՒ-եր) ներկայացված նոր հաշվետվողականության պահանջներին, որոնք սահմանված են համաձայնագրի 13-րդ հոդվածով: