20 մարտի 2021
 Տեխնիկական հաշվետովության  նպատակն է բացահայտել ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման և դրանց հեռացմանը նպաստելու տեխնիկական հնարավորությունները, ներկայացնել առաջարկներ երկրում հողօգտագործման, հողօգտագործման փոփոխության և անտառային տնտեսության ոլորտից ջերմոցային գազերի արտանետումների / հեռացման երկարաժամկետ թիրախների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը հիմնվում է ավելի վաղ մշակված ուսումնասիրության արդյունքների վրա, ակնարկում է ընդլայնված տարածաշրջանում նմանատիպ ջանքերը և մանրամասնում է մեղմման գործողությունների և ռազմավարության վերաբերյալ:
Տվյալ հրապարակումը պատրաստվել է «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում։