19 ապրիլի 2022

2018թ. մայիսի 5-ին ՄԱԿՓՇԿ-ի Քարտուղարությանը ներկայացված Հայաստանի Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի տեխնիկական վերլուծության ամփոփ զեկույցը ներառում է Տեխնիկական փորձագետների թիմի կողմից իրականացված Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի տեխնիկական վերլուծության արդյունքները։ Համառոտ զեկույցը, ինչպես նաև տեսակետների դյուրացված փոխանակման արձանագրությունը ծառայում են որպես ICA-ի արդյունք՝ գործընթացին չմասնակցող ՄԱԿՓՇԿ Հավելված I խմբի մեջ չներառված երկրների համար: Տեխնիկական վերլուծության ամփոփ հաշվետվությունը, աշխատաժողովի արձանագրությունը և հարակից նյութերը հասանելի են ՄԱԿՓՇԿ-ի կայքում: