22 հունիսի 2021
Ուղեցույցի հիմնական նպատակն է՝ աջակցել Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին կարևորելու և կազմակերպելու էներգասպառման կառավարումը համայնքային սեփականություն հանդիսացող և համայնքի կողմից կառավարվող շենքերում՝ համայնքային էներգետիկ կառավարման համակարգի և էներգետիկ կառավարչի ինստիտուտի ներդրմանը միջոցով։
 
Ուղեցույցը տրամադրվել է նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը 2020 թ.-ին: