10 հուլիսի 2020
«Արցախի Հանրապետության կլիմայական տեղեկագիր»-ը նախատեսված է Արցախի Հանրապետության տնտեսության ոլորտներին կլիմայական տեղեկատվությամբ ապահովելու, տնտեսության պլանավորման, աղետների ռիսկերի նվազեցման, տուրիզմի զարգացման, տրանսպորտային, էներգետիկ և քաղաքային շինարարության նախագծման, ինչպես նաև կրթական և գիտական ոլորտներում օգտագործման, կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրությունների համար: