07 հուլիսի 2017

Հայաստանի համայնքների միության հետ համագործակցությամբ «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ և «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ քաղաքային համայնքների, ֆինանսական կառույցների, գիտության և կրթության ոլորտի  ներկայա­ցուցիչների համար 2017թ. հուլիսի 6-ից 7-ը կազմակերպվեց ուսուցողական և փորձի փոխանակման արտագնա միջոցառում:

«Քաղաքների էներգետիկ կառավարման հիմունքները, լուսավորության ժամանակակից համակարգերի նախագծման առանձնահատկությունները, կանաչ գնումների հնարավորությունները Հայաստանի համայնքներում» աշխատաժողովը վարել է ոլորտում զգալի փորձ ունեցող ՄԱԶԾ միջազգային փորձագետ՝ Անդրեյ Դոդոնովը: Աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացվել են քաղաքների էներգետիկ կառավարման տեսական և գործնական հիմունքները, էներգետիկ կառավարման ռուսական փորձը: Տեղական փորձագետների խումբը ներկայացրել է էներգետիկ աուդիտի իրականացման մեթոդոլոգիայի, շենքերի սերտիֆիկացման և ժամանակակից էներգաարդյունավետ լուսավորության համակարգերի նախագծման հիմունքները։ Իրականացվել են պրակտիկ նշանակություն ունեցող գործնական խմբակային աշխատանքներ:

Օրակարգը

Մասնակիցները

Ներկայացումները

Անդրեյ Դոդոնով (ռուսերեն). Ներածություն. Էներգակառավարում

Էներգակառավարման տեխնիկական լուծում

Միջազգային փորձի օրինակ

Էներգակառավարչի աշխատանքի մեթոդաբանություն

ԱՊՀ երկրներում էներգառեսուրսների կառուցվածքի գործարկում

Տիգրան Սեկոյան. Էներգետիկաուդիտ. Հիմնական տեսակները և մեթոդաբանությունները Էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված տիպային միջոցառումները շենքերում

Արթուր Ծուղունյան. Էներգետիկ անձնագրեր. Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների կազմումը

Վարդան Ղազարյան. Ծրագրային նախահաշվարկի և մոդելավորման դերը համայնքային արտաքին և ներքին լուսավորության համակարգերի արդիականացման ծրագրերում

Արսեն Կարապետյան. «Կանաչ» գնումներին առնչվող օրենսդրությունը հայաստանի հանրապետությունում

Արտեմ Խարազյան. ԵՄ «Քաղաքապետերիդաշնագիրհանունկլիմայիև էներգիայի» նախաձեռնությունը

Հրանտ Տեր-Գաբրիելյան. Էներգաարդյունավետ գործընթացներ համայնքային զարգացման համար 

Հուլիս 2017 Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի տարածաշրջանում առաջին ծրագիրը ստորագրվեց Կարդալ ավելին
Հուլիս 2017 Աշխատաժողով. Էներգետիկ կառավարման հիմունքներ, կանաչ գնումներ, լուսավորման արդի համակարգեր Կարդալ ավելին
Հունիս 2017 Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ծրագրի համաձայնեցման տեղական կոմիտեի նիստ Կարդալ ավելին
Հունիս 2017 «Կնոջ դերը էներգետիկայում» թեմայով քննարկում «ԷկոԼուր» մամուլի ակումբում Կարդալ ավելին
Հունիս 2017 Վերականգնվող էներգետիկան և կայուն էներգետիկ զարգացման համայնքային ծրագրերը թեմայով աշխատաժողով Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (36)
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (4)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (6)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)