23 օգոստոսի 2018

Հայաստանում էներգաարդյունավետության ցուցանիշների փորձարկման կարողությունների հզորացումը և ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածաշրջանային ծրագրի կողմից օժանդակության ուղղությունները աշխատաժողովը տեղի է ունեցել «Էրեբունի Պլազա» բիզնես կենտրոնում 2018թ. օգոստոսի 23-ին: Քննարկման կենտրոնում էին գործընկեր երկրնե­րում էներգա­արդյու­նա­վետության ցուցանիշների փոր­ձարկ­ման կարողությունների հզորաց­ման հայեցակարգը, ինչպես նաև էներգասպառող սարքերի փորձարկման լաբորատորիաների համապատասխանության գնահատման մեթոդաբանությունը և հնարավոր գործընկեր լաբորատորիաների գնա­հատման արդյունքները: Մասնակիցները հասան համաձայնության հետագա քայլերի վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:

Օրակարգը

Մասնակիցները

Ելենա Պոլյակովա. ՀՀ-ում էներգաարդյունավետոթյան փորձարկման լաբորատորիաների զարգացման ռամավարության իրականացման առաջարկներ (ռուսերեն)

Գևորգ Նազարյան. ՀՀ-ում էներգաարդյունավետության փորձարկման լաբորատորիաների համապատասխանության գնահատման մարմինների ներուժի ակնարկը (ռուսերեն)

Հունվար 2022 ԱԿՀ ներկայացվող պահանջների քննարկում Կարդալ ավելին
Հունվար 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում ներկայացվել է Հայաստանում մարզային հարմարվողականության ծրագրերի մշակման գործընթացը՝ Տավուշի և Շիրակի օրինակով Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2021 Քննարկվել են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ՀՀ էներգետիկ ոլորտի խոցելիությունն ու առկա բացերը և «Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության 2022-2030 թվականների ազգային ծրագրի» նախագիծը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2021 Ամփոփվել են ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում անցկացվող «Դիմակայենք կլիմայի փոփոխությանը» դպրոցականների մրցույթի արդյունքները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2021 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում ներկայացվել են Հայաստանում կլիմայի նկատմամբ գյուղատնտեսության խոցելիության և ռիսկերի գնահատման արդյունքները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (50)
ԵՄ կլիմայի համար (34)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (1)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (1)