09 հոկտեմբերի 2020

2020թ. հոկտեմբերի 8-ին, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան և Արևելյան Եվրոպա/Կենտրոնական Ասիայի գրասենյակը անցկացրեց թեմատիկ խմբերի առցանց տարածաշրջանային քննարկում, որը վարում էր Նյու Յորքում Քաղաքականության և ծրագրային աջակցության բյուրոն: Քննարկումը նպատակ ուներ օգտագործելու երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների տնտեսական խորհրդատուների փորձառությունը նպաստելու վերականգնվել ԿՈՎԻԴ-19-ից կանաչ լուծումներով և աջակցելու կլիմայական զարգացման պլանավորմանը:

Միջոցառումը կազմակերպվել էր ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի «ԿՈՎԻԴ-19-ին ճգնաժամային արձագանք»-ի շրջանակներում աջակցելու որոշումներ կայացնողներին շարունակել վերականգնման քայլերը 2030թ. ընդառաջ՝ ընտրություն կատարելով և կառավարելով բարդությունն ու անորոշությունը չորս հիմնական ոլորտում՝ կառավարում, սոցիալական պաշտպանություն, կանաչ տնտեսություն և թվային հեղաշրջում։ Այս համատեքստում ձևակերպվեցին քննարկման երեք թեմա, որոնց ներքո երկրների ներկայացուցիչները ունեցան ելույթներ՝ ներկայացնելով ներկայիս վիճակը և տեսլականները համապատասխան հարցերի վերաբերյալ: Մասնավորապես, քննարկման բոլոր հարցերը խմբավորված էին հետևյալ թեմաների ներքո.

  1. ԿՈՎԻԴ-19-ին ուղղված ազգային պլանավորման և վերականգնման պլանավորման գործընթացները և ՄԱԶԾ-ի դերը այդ գործընթացներում,
     
  2. Երկրի պահանջարկը` կլիմայի փոփոխության իրենց նպատակները (օրինակ` Ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններ՝ ԱՍԳ) ինտեգրելու վերականգնման ծրագրերի և զարգացման ազգային ծրագրերի մեջ,
     
  3. ՄԱԶԾ-ի տնտեսական խորհրդատուների կարողությունները՝ ուղղված երկրների կլիմայական նպատակների հետ վերականգնման պլանների և ազգային պլանավորումների համահարթեցմանը:

Հայաստանում ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Միհաելա Ստոյկոսկան համառոտ ներկայացրեց ՀՀ Կառավարության «ԿՈՎԻԴ-19-ի արձագանք»-ը, մասնավորապես՝ ՄԱԶԾ-ի սերտ համագործակցությունը ՀՀ Կառավարության, պատասխանատու մարմինների և նախարարությունների հետ, ինչպես նաև ՄԱԶԾ-ի կողմից ղեկավարած «Սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների գնահատման ուսումնասիրություն»-ը և բժշկական սարքավորումների և պարագաների տեսքով Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված աջակցությունը: Տիկին Ստոյկոսկան խոսեց նաև « ԿՈՎԻԴ-19-ի սոցիալ-տնտեսական արձագանքման և վերականգնման պլան»-ի մասին, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի հայաստանյան թիմի կողմից` Կառավարության, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային գործընկերների հետ քննարկումների միջոցով, որն ընդգծում է  ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի տեսլականը ներառական մոտեցման վերաբերյալ` ԿՈՎԻԴ-19-ի սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունն  արդյունավետ կերպով մեղմելու, կյանքեր փրկելու, մարդկանց և համայնքները պաշտպանելու համար` միաժամանակ կառուցելով ավելի լավ և ավելի կանաչ:

«ԵՄ-ն կլիմայի համար» ԵՄ-ՄԱԶԾ տարածաշրջանային ծրագրի Առաջադրանքի ղեկավար Արտակ Բաղդասարյանը ներկայացրեց երկրի Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների վերանայման ընթացքը` «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում: Պարոն Բաղդասարյանը մանրամասներ ներկայացրեց ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժանդակության վերաբերյալ, որը տրամադրվում է կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման և հարմարվողականության քաղաքականությունների մշակման և դրանք ԵՄ Կանաչ գործարքի շրջանակներում ներդաշնակեցման ուղղությամբ: Անդրադառնալով այն գնահատականներին, որոնք ֆինանսների և ոլորտային նախարարությունները պետք է տրամադրեն կանաչ վերականգնման որոշումների կայացման գործընթացին, Արտակ Բաղդասարյանը խոսեց կլիմայի ֆինանսավորման բյուջետավորման և ծախսերի հսկման համակարգի մասին, որը մշակվում է «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում: Համակարգը քաղաքականություն մշակողներին թույլ կտա գնահատել կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման և հարմարվողականության ընթացիկ քաղաքականության արդյունավետությունը, բացահայտել գնի և որակի հարաբերակցությունը և որոնել առկա ռեսուրսների դիմաց ավելի լավ քաղաքականություն:

Այնուհետև, ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրի համակարգող Դիանա Հարությունյանը և ՄԱԶԾ Կայուն զարգացում և դիմակայունություն պորտֆոլիոյի Քաղաքականությունների գծով խորհրդական Գեորգի Արզումանյանը ներկայացրին ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի աշխատակազմի կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումները, տարբեր նախաձեռնությունների միջոցով կանաչ վերականգնողության և զարգացման պլանավորմանն ուղղված Կառավարությանը տրամադրվող խորհրդատվությունը և աջակցությունը: «ԿՈՎԻԴ-19-ի սոցիալ-տնտեսական արձագանքման և վերականգնման պլան»-ում նախանշված առաջնահերթություններից է «Ավելի կանաչ աճ»-ը` բնական միջավայրը և էկոհամակարգերը պաշտպանելու և կլիմայի փոփոխությանը դիմակայելու համար: Առաջնահերթությունը կնպաստի կանաչ և արդար վերականգնմանը՝ որպես հիմնական հայեցակարգ, որը ենթադրում է ներդրումներ դեպի կանաչ և շրջանաձև տնտեսական զարգացում, ներառյալ կանաչ էներգիայի լուծումները, կանաչ տեխնոլոգիաների ներդրումները և տեխնիկական աջակցությունը սննդի համակարգերում և ենթակառուցվածքներում:

Տարածաշրջանային թեմատիկ խմբի քննարկումը արդյունավետ հարթակ ծառայեց երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների տնտեսական խորհրդատուների փորձառության լծակները համախմբելու համար` հիմնվելով ԿՈՎԻԴ-19-ից կանաչ վերականգնման և կլիմայական զարգացման պլանավորման վրա: Միջոցառումը ՄԱԶԾ-ի համար  նախանշեց գրասենյակի տնտեսական խորհրդատուների կարողությունների զարգացման պլան` ծառայեցնելու ԱՍԳ գործընթացները որպես կանաչ վերականգնման ռազմավարության և ապագա զարգացման ազգային ծրագրերի վրա ազդելու կարևոր գործիք:

 

Դեկտեմբեր 2020 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են ջրային ռեսուրսների խոցելիության և մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման հարցերը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2020 Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող հարցերի հանրամատչելի լուսաբանումը. ՀԱԾ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ երկօրյա դասընթաց մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների համար Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2020 Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների խոցելիությունն ու հարմարվողականության լուծումները կլիմայի փոփոխության համատեքստում. ՀԱԾ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ եռօրյա աշխատաժողով ոլորտի շահառուների մասնակցությամբ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2020 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել է արբանյակային հեռազննման տվյալների կիրառումը ջրային ռեսուրսների խոցելիության ու էվապոտրանսպիրացիայի գնահատման և կանխատեսման գործընթացում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2020 ՄԱԶԾ Կլիմայական խոստումն աջակցում է երկրներին ԱՄՍՆ-ի իրականացման համար կլիմայական ֆինանսավորման պլանավորման և ռեսուրսների մոբիլիզացման հարցում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (35)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (23)
ԵՄ կլիմայի համար (19)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (0)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)