12 սեպտեմբերի 2017

 «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է կլոր-սեղան քննարկում, նվիրված փողոցային լուսավորության համակարգերի արդիականացման նախագծերի իրականացման մեթոդական ապահովման հարցերին: Միջոցառումը տեղի է ունեցել «Ավիատրանս» հյուրանոցում 2017թ. սեպտեմբերի 12-ին: Միջոցառմանը ներկայացվել և քննարկվել են արտաքին լուսավորության մասով ՌԴ նորմատիվային բազան և արդիականացման նախագծերի իրականացման փորձը, հաշվարկային եղանակով էներգասպառման ծավալների որոշումը, լուսավորության համակարգերի հարաչափերի փոփոխումը էներգիայի խնայողության նպատակով, չափման առկա սարքավորումների հնարավորությունների ակնարկ և այլն: Կլոր սեղանը վարել է Ծրագրի միջազգային փորձագետ՝ պրն. Անատոլի Շևչենկոն, մասնակցել են ՀՀ համապատասխան պետական կառույցների, գիտաուսումնական հաստատությունների, համայնքապետարանների ներկայացուցիչներ, ոլորտի այլ մասնագետներ:

Մասնակիցները

Ներկայացումը (ռուսերեն)

Հոկտեմբեր 2017 Երևանի կանաչ լուսավորության շաբաթ. նոր լույսի ներքո, 23-27 հոկտեմբերի 2017 Կարդալ ավելին
Հոկտեմբեր 2017 Հանրային ելույթ «Ինչպես բարելավել էներգաարդյունավետությունը և զարգացնել պահանջարկի կառավարումը» թեմայով Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2017 Փողոցային լուսավորության համակարգերի արդիականացման նախագծերի իրականացման մեթոդական ապահովում. կլոր-սեղան քննարկում Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2017 Հայաստանի կայուն բնակարանային տնտեսության, քաղաքաշինության և հողերի կառավարման բնագավառներում առկա միտումները և մարտահրավերները Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2017 Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ՀՀ-ում առաջին ծրարգի մեկնարկային աշխատաժողովը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (7)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (40)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (6)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)