05 մայիսի 2018

Ըստ Եվրոպական կարգավորող ակտերի նախագծերի, և՛ վոլֆրամային հալոգենային, և՛ կոմպակտ ֆլուորեսցենտային լամպերն արգելվելու են որպես լույսի աղբյուր մինչև 2020թ. (անգլերեն): Լույսի բոլոր աղբյուրների նկատմամբ գործադրվելու են 85 լյումեն/վատտ նվազագույն արդյունավետության պահանջը և սպասելու ռեժիմում 0.5վատտ առավելագույն հղորության պահանջը՝ որպես Էկոդիզայնի օրենսդրության վերանայման մաս: Նշված օրենդրությունը վերջին տարիներին հետևողականորեն արգելել է լույսի շիկացման աղբյուրները և այս սեպտեմբերից նախատեսում է լույսի հոսքը չսևեռացնող հալոգենային լամպեր, ներառյալ մոմաձև, հասարակ (general lighting service, GLS), հարթ և գոգավոր մակերևույթով գնդաձև լուսացիրների աստիճանական վերացումը: Նոր կարգավորող ակտերի նախագծերով առաջարկվում է նաև փոխարինվող լամպերով լուսատուների օրերին վերադարձը: Ըստ ընթացիկ ձևակերպման, մինչև 2020-ի սեպտեմբեր լուսատուների արտադրողները պետք է թողարկեն լույսի աղբյուրներ, որոնք հնարավոր է անջատել լուսավորության սարքից և փոխարինել: Առաջարկությունների մանրամասն ներկայացումը ներառվելու է «Լուսատուի նախագծում 2018» համաժողովում: (սեղմեք նշանին, անգլերեն)

 

Մայիս 2018 Հալոգենային և կոմպակտ ֆլուորեսցենտային լամպերն արգելվելու են Եվրոպայում Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2018 Կենցաղային գազի սարքերի ԷԱ նվազագույն ստանդարտներ, աշխատաժողով Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2018 Շենքերում էներգաարդյունավետության ապահովումը՝ նոր հաստատված «Շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի» շնորհիվ Կարդալ ավելին
Մարտ 2018 «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» Ծրագրի արդյունքները ներկայացվեցին Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական խորհրդի նիստին Կարդալ ավելին
Մարտ 2018 Լուսավորության համակարգերի մոդելավորում, նախագծում և հաշվարկ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (10)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (2)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (11)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (43)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)