13 ապրիլի 2018

ՀՀ կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ին կայացած նիստում հաստատվել է «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության» տեխնիկական կանոնակարգ, որով սահմանվում են պահանջներ նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող, վերակառուցվող և նորոգվող օբյեկտների էներգաարդյունավետության վերաբերյալ:

Վերջինս մշակվել է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության նախաձեռնությամբ, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի՝ «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ծրագրի կողմից տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցության արդյունքում:

Կանոնակարգը մշակվել է հաշվի առնելով ինչպես կլիմայական պայմանները, տեխնիկական ու ժողովրդագրական տվյալները, այնպես էլ՝ շինանյութերի, շինարարական աշխատանքների և էներգակիրների ու էներգետիկ ծառայությունների հայաստանյան շուկայի արդի վիճակն ու  հեռանկարում ակնկալվող միտումները:

Տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման շնորհիվ շենքերում մեծապես կկրճատվի էներգառեսուրսների սպառումը, որը կհանգեցնի նաև ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը՝ նպաստելով կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը: 

Օգոստոս 2018 Հայաստանում էներգաարդյունավետության բարձրացմանը նպաստելու նպատակով եռակողմ հուշագիր է ստորագրվել Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2018 Կամո Արեյանն այցելել է ՄԱԶԾ աջակցությամբ հիմնանորոգվող կենտրոն Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2018 Ամառային ճամբար ՌԴ-ում էներգաարդյուանվետության թեմայով Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2018 Կանաչ քաղաքի հայեցակարգի ընկալումը Երևանի բնակիչների կողմից Կարդալ ավելին
Հուլիս 2018 Հայաստանի մանկապարտեզները լուսավորում են ճանապարհը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (16)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (4)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (13)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (44)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)