22 ապրիլի 2021

Ապրիլի 22-ին Տավուշի մարզ կատարած այցի ընթացքում ներկայացվեցին «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի արդյունքները և «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր` Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի մարզային հարմարվողականության պլանավորման գործընթացի մանրամասները։

ՄԱԶԾ և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության փոխձագետները մարզի տարածքային կառավարման գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկեցին մարզում իրագործվող կլիմայի փոփոխության ազգային քաղաքականությունն ու ծրագրերը, առկա մարտահրավերներն ու զարգացման հնարավորությունները:

Ներկայացվեցին նաև կլիմայի փոփոխության ուղղությամբ ՀՀ միջազգային պարտավորությունները, ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի 4-րդ ազգային հաղորդագրության արդյունքները՝ կարևորելով մարզի ցածր ածխածնային զարգացման հեռանկարները։ Առանձնակի ուշադրության արժանացան Տավուշի մարզում դիտարկված և կանխատեսվող կլիմայական ռիսկերը, կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հիմնական խոցելի ոլորտները, բնական ռեսուրսների, ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև՝ մարդու առողջության խոցելիության գնահատման արդյունքները, կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության հնարավոր միջոցառումերը և մարզային զարգացման պլաններում կլիմայի փոփոխության ներառման կարևորությունը:

Քննարկվեց նաև Տավուշի մարզային հարմարվողականության պլանի մշակման գործընթացը, մասնավորապես՝ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում նախատեսված աջակցության շրջանակն ու ընտրված մասնագիտական ընկերության կողմից նախատեսվող աշխատանքային գործընթացի մանրամասներն ու գործողությունների պլանը: 

Կլիմայի փոփոխության հարցերի իրազեկման բարձրացման նպատակով անցկացվեց հանդիպում մարզի ուսուցիչների հետ, որի ընթացքում ներկայացվեց «Կլիմայի փոփոխության կրթության և իրազեկման՝ Կլիմայական արկղիկ» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում պատրաստված նորարարական, ինտերակտիվ ուսումնական գործիքակազմը` «Կլիմայական արկղիկ» ձեռնարկը, որն ուսուցիչներին հնարավորություն է ընձեռում առավել համապարփակ ներկայացնել կլիմայի փոփոխությանը և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն առնչվող հարցերը՝ նպաստելով դրանց վերաբերյալ դպրոցականների գիտելիքների և հետաքրքրության բարձրացմանը:

Աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացված նյութերը հասանելի են այստեղ:

Մայիս 2021 Տեսանյութերի մրցույթ միջին և ավագ դպրոցականների համար Կարդալ ավելին
Մայիս 2021 Պաշտոնապես մեկնարկեց «Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ծրագիրը Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2021 Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է Փարիզյան համաձայնագրի ներքո վերանայված ազգային կլիմայական խոստման մասին Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2021 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են Հայաստանում կլիմայի փոփոխության համատեքստում ոռոգման նորմերի արդիականացումն ու ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի մշակման աշխատանքները Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2021 Մարզային այցի շրջանակում ներկայացվել և քննարկվել են կլիմայի փոփոխության համատեքստում Տավուշում առկա մարտահրավերներն ու հնարավորությունները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (36)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (27)
ԵՄ կլիմայի համար (26)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (0)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (1)