24 մարտի 2023

Մարտի 20-ին հրապարակվել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (ԿՓՓՄԽ) վեցերորդ գնահատման զեկույցի ընդհանրացված հաշվետվությունը:

Հաշվետվությունն ամփոփում է 2015թ-ից ի վեր ոլորտի զարգացումներն ու հիմնարար գիտական ներդրում տրամադրում ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմ երկրների 28-րդ համաժողովի (COP28) համար, որի ընթացքում վերանայվելու է Փարիզի համաձայնագրով սահամանված նպատակների ուղղությամբ կատարված աշխատանքների առաջընթացը:

Ինտերլակենում կայացած մեկշաբաթյա տևողությամբ նիստի ընթացքում հաստատված հաշվետվությունը զգալի ուշադրություն է դարձնում կլիմայի փոփոխության արդյունքում առաջացած կորուստների և վնասների վրա, որոնք առավել մեծ բացասական ազդեցություն ունեն հատկապես խոցելի բնակավայրերի և էկոհամակարգերի վրա:  

Զեկույցում նշվում է, որ նախաարդյունաբերական շրջանի համեմատ գլոբալ ջերմաստիճանի 1,5°C-ով աճի սահմանաչափը դեռևս հասանելի է, և ուրվագծվում են դրան հասնելու համար անհրաժեշտ գործողությունները:

Այս համատեքստում, էապես կարևորվել է կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության արագացված գործողությունների իրականացումը՝ առկա և անհրաժեշտ հարմարվողականության միջոցառումների միջև եղած բացը լրացնելու համար: Միևնույն ժամանակ, կլիմայի փոփոխության տեմպերի մեղմման համար պահանջվում են ջերմոցային գազերի արտանետումների էական, արագ և կայուն կրճատումներ բոլոր ոլորտներում: 1,5°C-ի սահմանաչափը պահելու համար՝ արտանետումները պետք է շարունակաբար նվազեցնել՝ մինչև 2030 թվականը դրանք կրճատելով գրեթե 50 տոկոսով:

 

Հաշվետվությունը հասանելի է այստեղ:

 

Ապրիլ 2023 Արևելյան գործընկերության երկրների կլիմայական ինտեգրման փորձն ու մարտահրավերները քննարկվեցին ԵՄ-ն կլիմայի համար ծրագրի տարածաշրջանային աշխատաժողովում Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2023 ՄԱԶԾ-ԳԷՀ CBIT ծրագրի շրջանակում ներկայացվել և քննարկվել է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների ՉՀՀ համակարգը Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2023 ՄԱԶԾ-ԳԷՀ CBIT ծրագրի շրջանակում կայացավ «Հայաստանում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության մշտադիտարկում և գնահատում» դասընթացը Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2023 Պլանավորումից մինչև իրականացում. հարմարվողականության քաղաքականությունները քննարկվեցին տարածաշրջանային աշխատաժողովում Կարդալ ավելին
Մարտ 2023 Քննարկվել են բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումները ու դրանց կայունության ապահովման լուծումները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (26)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (82)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (47)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (2)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (11)
Համայնքի կայունության ամրապնդում էներգաարդյունավետության և ցածր արտանետումներով զարգացման միջոցով (0)
Կլիմայական խոստում - խոստումից ազդեցություն (0)