04 հոկտեմբերի 2022

Սեպտեմբերի 30-ին «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ «Մեղմման քաղաքականությունների և գործողությունների չափման, հաշվետվողականության և հավաստագրման (ՉՀՀ) համակարգի կարգավորումներ» խորագրով աշխատաժողովը:

Աշխատաժողովը նախատեսված էր «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի և աշխատանքային խմբերի անդամների, պետական շահագրգիռ կողմերի և փորձագիտական համայնքի համար: Այն նպատակ ուներ ներկայացնել և շահառուների հետ քննարկել մեղմման քաղաքականությունների և գործողությունների ՉՀՀ համակարգը, դրա իրականացման միջազգային լավագույն փորձը, Հայաստանում առկա բացերը, մարտահրավերներն ու հնարավոր լուծումները:

Աշխատաժողովի մասնակիցներին ողջունելիս ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա Հարությունյանը նշեց, որ որպես ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիան և Փարիզի համաձայնագիրը ստորագրած երկիր՝ Հայաստանը պարտավոր է իրականացնել Թափանցիկության ընդլայնված շրջանակի դրույթները, ինչի համար անհրաժեշտ է տվյալների շարունակական հավաքագրում, մոնիթորինգ, ստուգում և հաշվետվողականություն: Նա ընդգծեց նաև ներկա մասնագետների ակտիվ մասնակցության կարևորությունը Հայաստանում ՉՀՀ արդյունավետ և համապարփակ համակարգի և համապատասխան գործընթացների նախագծման հարցում:

Աշխատաժողովի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև ծանոթանալ ծրագրի կողմից ներգրավված «Գաուս» միջազգային կազմակերպության կողմից մշակված մեղմման ՉՀՀ-ի տվյալների նկատմամբ պահանջներին և տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդաբանությանը և խմբային աշխատանքների շուրջ անդրադառնալ ու քննարկել տվյալների հավաքագրման գործընթացում ներգրավված կառույցների ցանկը, դրանց պատասխանատվությունների շրջանակը, հավաքագրված մեղմման քաղաքականու­թյունների ու գործողությունների ցանկը և կարգավորման մոտեցումները:

Միջոցառմանը ներկա գտնվեց և առցանց մասնակցեցին Շրջակա միջավայրի, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, Էկոնոմիկայի նախարարությունների, «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի, Երևանի քաղաքապետարանի, Վիճակագրական կոմիտեի, Քաղաքաշինության կոմիտեի, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, միջազգային կազմակերպությունների և ՄԱԶԾ ավելի քան 45 ներկայացուցիչ:

Միջոցառման օրակարգը

Ներկայացված նյութերը

Նոյեմբեր 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են կլիմայի փոփոխության համատեքստում քաղաքային կանաչ ենթակառուցվածքների կառավարման խնդիրներն ու բարելավման հնարավորությունները Կարդալ ավելին
Նոյեմբեր 2022 Հայտնի են ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում անցկացվող «Դիմակայենք կլիմայի փոփոխությանը» լրագրողական նյութերի մրցույթի հաղթողները Կարդալ ավելին
Նոյեմբեր 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում անցկացվում են մարզային և համայնքային զարգացման ռազմավարություններում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ինտեգրման դասընթացներ որոշում կայացնողների համար Կարդալ ավելին
Նոյեմբեր 2022 ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «Ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 2022-2026 թվականների ծրագիրը» Կարդալ ավելին
Նոյեմբեր 2022 Դպրոցականների համար նախատեսված կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության թեմաներով հերթական մրցույթը ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (25)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (77)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (40)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (2)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (8)