01 ኦክቶበር 2015
Page1 Eng

Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրությունը ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ին պատրաստվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից «Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրության պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում” ՄԱԶԾ/ԳԷՖ Ծրագրի շրջանակներում:

Download in Armenian_3.4KB_pdf

Download in English_2.6KB_pdf