02 ኦክቶበር 2014

«Կլիմայական ռիսկերի կառավարումը Հայաստանում» մշակվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Ճգնաժամերի կանխման և վերականգնման գործակալության «Կլիմայական ռիսկերի կառավարման» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում

Ներբեռնել հայերեն 2 Mb.pdf